Barcelona Cultura

Les Procures

Ubicades a la terrassa inferior del monestir, les procures, que junt amb la infermeria són un dels exemples més ben conservats d’edifici hospitalari, eren el lloc on es guardava la collita dels horts, el gra i altres productes i eines del camp. La procuradora, que era la germana de cor que s’encarregava de la seva gestió, també disposava d’un celler i de corts per al bestiar.

Una escala a l’ala sud del claustre dóna accés a una primera cambra, amb escales que condueixen a la part baixa de la cisterna, alimentada per una mina d’aigua pròxima, propietat del monestir. Des de la primera cambra, un arc corregut permet accedir a la zona de les procures pròpiament dita, on hi ha la cort del bestiar, el celler, les eines del camp i els armaris adossats. Un espai no visible en l’exposició actual donava accés a un nou celler i a l’espai per a la verema.

El fons esquerre de la sala acull l’exposició permanent de vint-i-quatre diorames artístics de la vida de Jesús, creats i cedits per l’Associació de Pessebristes de Barcelona.

Des de les procures s’accedeix a l’hort petit, que juntament amb l’hort gran, situat a l’ala sud del monestir, abastia el monestir amb productes agrícoles. Als horts i al celler, hi treballava personal al servei de la comunitat.