Barcelona Cultura
731
AVÍS

La capella de Sant Miquel resta tancada per motius de restauració i manteniment fins al maig del 2018

834
Desmuntatge exposició

Amb motiu del desmuntatge de l'exposició Les dones també seuen. Mobles i espais femenins dels segles XVI i XVII s'exclouen de la visita les següents sales: sala capitular, abadia, sales de les claraboies.