Barcelona Cultura

Salut i alimentació a l’edat mitjana

Visita i taller adreçat a ESO

A l’edat mitjana, els metges formats a les universitats consideraven que per preservar l’equilibri del cos i mantenir la salut era imprescindible la dieta, entesa en un sentit ampli. Tal com deia un aforisme recollit a Flos medicinae de l’Escola de Salern, «Si et falten metges, que siguin metges per a tu aquestes tres coses: ànim alegre, descans moderat i dieta».  A partir del Regiment sanitari que Arnau de Vilanova va escriure per a Jaume II, espòs de la reina fundadora del monestir de Pedralbes, aprofundirem en el coneixement de dos aspectes concrets i fonamentals de la dietètica medieval: l’alimentació i el beure. Us proposem una visita en la qual prestarem una atenció especial a la cuina, al refetor del monestir, al jardí medicinal medieval del claustre i a la infermeria, seguida d’un taller-demostració de cuina concebut per la Fundació Alícia en el qual, seguint els preceptes mèdics de l’època, prepararem algunes receptes medievals. Prepareu-vos per degustar una harmonia de sabors contraposats, dolços i espècies.

Objectiu:

 • Analitzar els factors presents en el règim de vida saludable a l’edat mitjana comparant-los amb els de l’actualitat.
 • Explicar les bases d’una alimentació equilibrada segons els preceptes mèdics medievals, que atenien a l’edat, el gènere i l’estament social, així com la dieta del malalt.
 • Reflexionar sobre el binomi alimentació i salut a l’edat mitjana i avui en dia (la dieta equilibrada, els excessos i les mancances) i sobre la incidència d’aquest binomi  en l’estat de salut, l’energia i l’estat d’ànim.
 • Explicar l’estacionalitat dels aliments a l’edat mitjana: el consum dels aliments de temporada. Comparació amb l’actualitat.
 • Donar a conèixer les particularitats de la dieta monàstica: dejunis i abstinències en la cultura cristiana medieval.
 • Reconèixer els elements que constitueixen l’estructura del conjunt monàstic: l’ús i la funcionalitat dels espais.
 • Experimentar en la manipulació d’aliments.

 

Relacions curriculars:

 • Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat a diversos fenòmens històrics.
 • Valoració del paper dels homes i les dones com a subjectes de la història i del present.
 • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar conceptes generals amb fets de l’entorn proper. Representació gràfica de les seqüències temporals.
 • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la baixa edat mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i el comerç, així com en els conflictes que es van produir en el món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal)

 

Competències bàsiques de l’àmbit social:

 • Dimensió històrica:
  • Analitzar els canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històric.

 

Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic:

 • Dimensió salut:
  • Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades.

 

Metodologia:

Exposició de continguts, debat i experimentació.

 

Materials:

Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita: reproduccions d’imatges i gràfics, aliments i estris de cuina.

 

RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL

A partir del dia 28 de maig començarà la darrera etapa de la restauració de la Capella de Sant Miquel, que romandrà tancada al públic durant un any. Aprofiteu els darrers dies per visitar-la!