Barcelona Cultura

La medicina medieval i el jardí medicinal de Pedralbes

Visita adreçada a ESO

L’experiència de la malaltia i la visió que es tenia del cos, així com l’ús de les plantes medicinals, són l’eix temàtic que tendeix un pont cap al passat i ens permet conèixer com era la vida a l’edat mitjana. En aquell temps, l’ésser humà es veia com un element integrat en equilibri perfecte amb l’univers, i la medicina era un instrument per reequilibrar el cos amb la natura. L’explicació de la teoria humoral i dels llibres sobre matèria mèdica escrits per Hildegarda de Bingen i Ibn Wafid són els elements que ajuden a treballar la visió del cos, el saber mèdic i les pràctiques emprades per guarir malalties dins i fora del monestir a l’edat mitjana. Durant l’activitat es visitarà el jardí medicinal del claustre, la farmaciola, la infermeria i la cuina.

Objectius:

 • Donar a conèixer els sabers i les pràctiques mèdics de l’edat mitjana. Explicar els coneixements mèdics en el context del monestir, així com les malalties i les cures més habituals.
 • Explicar la influència de la cultura grecollatina en els coneixements mèdics àrabs i la incorporació d’aquests al coneixement mèdic medieval, així com el balanç entre religió i ciència en els principis bàsics de la medicina medieval.
 • Analitzar la concepció que es tenia del cos a l’època medieval i la relació que s’establia entre alimentació i malaltia.
 • Estudiar les plantes que es conreaven al monestir i les seves possibles aplicacions mèdiques.
 • Explicar i analitzar l’estructura del conjunt monàstic.

 

Relacions curriculars:

 • Aplicació de les nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat a diversos fenòmens històrics.
 • Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present.
 • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la baixa edat mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i del comerç, així com en els conflictes que es van produir en el món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural i competència comunicativa lingüística); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

 

Competències bàsiques de l’àmbit social:

 • Dimensió històrica:
  • Analitzar els canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històric.

 

Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic:

 • Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana:
  • Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
  • Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic.
 • Dimensió salut:
  • Adoptar mesures de prevenció i hàbit saludable a nivell individual i social fonamentades amb el coneixement i estratègies de detecció i resposta del cos humà.

 

Metodologia:

Exposició de continguts. Treball en grups, debat, elaboració d’hipòtesis i conclusions per part de l’alumnat.

 

Materials:

Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita.

 

 

RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL

A partir del dia 28 de maig començarà la darrera etapa de la restauració de la Capella de Sant Miquel, que romandrà tancada al públic durant un any. Aprofiteu els darrers dies per visitar-la!