Barcelona Cultura

Al fresc, la tècnica d’un pintor del trecento

Taller adreçat a ESO

Al monestir de Pedralbes es conserva un extraordinari conjunt pictòric: les pintures murals de la capella de Sant Miquel que l’abadessa Francesca Saportella encarregà al pintor Ferrer Bassa el 1346. L’estudi previ a la restauració que n’han fet els conservadors restauradors ha posat en relleu la singularitat d’aquesta obra pintada amb una tècnica mixta, al fresc i al sec, que incorpora en la seva execució una manera de fer que ve d’Itàlia, absolutament innovadora en el context de la Barcelona de l’època, que inclou l’ús de la tècnica de l’estergit per fer els dibuixos preliminars de l’obra o la realització del treball en jornades de dimensions diverses en funció de la dificultat d’execució del fragment de pintura. Us proposem un taller conduït per un restaurador conservador en el qual s’explicaran les particularitats d’aquest conjunt pictòric pel que fa a l’estil (l’expressivitat dels rostres, el realisme dels elements naturals representats, la perspectiva dels elements arquitectònics pintats, la fluïdesa de la pinzellada) i com la tècnica pictòrica emprada possibilita uns determinats resultats plàstics. Per finalitzar el taller, es proposa l’execució d’un petit fragment de pintura al fresc de temàtica geomètrica, a la manera de les pintures de la capella de Sant Miquel.

capella

 

Objectius:

 • Reconèixer les característiques de la pintura gòtica italianitzant a partir de l’exemple destacat de la capella de Sant Miquel, encarregada a Ferrer Bassa.
 • Explicar la tècnica de la pintura mixta, al fresc i al sec, que va utilitzar el pintor per decorar la capella de Sant Miquel.
 • Valorar la tasca dels conservadors restauradors en la conservació del patrimoni i mostrar la interdisciplinarietat que implica l’estudi i el coneixement d’una obra d’art.
 • Experimentar l’execució d’una pintura al fresc.

 

Relacions curriculars:

 • Reconeixement dels elements bàsics que caracteritzen els estils artístics a l’època medieval i moderna, per mitjà de l’observació directa i indirecta, i interpretació d’obres significatives de l’àmbit català, espanyol i europeu dins del seu context cultural. Valoració de les necessitats de protegir i difondre el patrimoni. 
 • Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de la baixa edat mitjana, incidint especialment en l’auge de la vida urbana i del comerç, així com en els conflictes que es van produir en el món rural. Anàlisi del paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals.
 • Lectura i interpretació d’objectes artístics i d’imatges tot identificant-ne i relacionant-ne els aspectes formals, de contingut i contextuals.
 • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.
 • Realització d’experimentacions amb materials diversos.
 • Interès per la recerca de materials, suports, tècniques i eines per aconseguir uns resultats satisfactoris.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural);  competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal)

 

Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

 • Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit.
 • Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en el seus contextos i funcions
 • Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social.

 

Competències bàsiques de l’àmbit social:

 • Dimensió cultural i artística: 
  •   Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

 

Metodologia:
Exposició de continguts i diàleg entre l’educador i l’alumnat. Experimentació.

Materials:
Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita: fotografies i materials audiovisuals. Materials per a la realització de la pintura al fresc.

Observacions:
Els alumnes han de dur un davantal o una samarreta que es pugui embrutar.

 

Per una qüestió logística, la visita Al fresc, la tècnica d’un pintor del trecento, s'ofereix només els dimecres i el divendres del període comprés entre el 23/02 i el 17/06. La resta de dies resten exclosos.