Barcelona Cultura

Pedralbes, el món dins del claustre

Visita i taller adreçada a cicle inicial de Primària

El monestir de Pedralbes fou construït fa gairebé set-cents anys perquè una comunitat de monges clarisses hi visqués en clausura i en silenci. Les monges veien en el claustre del monestir una representació ideal de l’univers, i el recinte de Pedralbes oferia tot el que calia per a la vida de la comunitat: el silenci, la pau i els recursos materials necessaris per al manteniment de la gent que hi vivia. Us proposem un recorregut per mirar amb deteniment el claustre i la capella de Sant Miquel, i reflexionar sobre el silenci i el paper que aquest té en les nostres vides. El professorat disposarà d’una guia de treball previ a l’aula per preparar la visita al monestir. L’activitat al monestir consta d’una visita guiada i un taller plàstic. Està organitzada des del punt de vista artístic i creatiu, i pretén fomentar l’observació, la reflexió i l’elaboració d’una producció artística pròpia a partir del que s’ha après i de l’experiència viscuda en la visita.

Objectius:

 • Explicar l’estructura física de l’edifici i l’organització de la vida quotidiana de les monges dins del recinte del monestir.
 • Observar i percebre a través dels sentits l’entorn del monestir, experimentant sensacions i descobrint les emocions que susciten aquestes percepcions.
 • Crear una producció plàstica a partir de l’experiència del silenci, la percepció i les emocions viscudes durant la visita al monestir.
 • Despertar l’interès i la curiositat dels nens i nenes per un element patrimonial singular com el monestir de Pedralbes.

 

Relacions curriculars:

 • Aplicació de les nocions de canvi i continuïtat a fets quotidians propers a l’experiència dels alumnes, així com a elements del patrimoni.
 • Representació de situacions quotidianes en què s’assumeixen rols culturals diferents del propi, s’observen les manifestacions culturals de l’entorn i es valora la diversitat i la riquesa d’aquestes.
 • Observació i exploració sensorials dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic, experimentant les sensacions i emocions que provoquen.
 • Elaboració de produccions plàstiques i missatges audiovisuals a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials, i avançant en els diferents processos de producció amb confiança i satisfacció.
 • Interès i curiositat per descobrir les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars...) i gaudir-ne.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques de conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic) competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques  de l’àmbit artístic:

 • Àrea d’educació artística visual i plàstica i música i dansa
 • Dimensió percepció, comprensió i  valoració:
  • Mostrar hàbits de  percepció conscient  de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
  • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Dimensió interpretació i producció:
  • Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
 • Dimensió imaginació i creativitat:
  • Improvisar i crear amb elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

 

Metodologia:
Observació estructurada de l’espai que facilita la lectura i la interpretació dels elements que conformen l’edifici a través del diàleg. Taller plàstic.

 

Materials:

 • Elements específics de suport per a la visita.
 • Dossier per al professorat i recull d’imatges del monestir per fer un treball previ a l’escola.

 

 

RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL

A partir del dia 28 de maig començarà la darrera etapa de la restauració de la Capella de Sant Miquel, que romandrà tancada al públic durant un any. Aprofiteu els darrers dies per visitar-la!