Barcelona Cultura

Experiència al fresc

Taller adreçat a cicle superior de primària

El monestir de Pedralbes conserva una de les joies del gòtic català: les pintures murals de la capella de Sant Miquel, realitzades fa gairebé set-cents anys amb la tècnica mixta del fresc sec. Us proposem un taller conduït per un restaurador conservador amb l’objectiu de descobrir les particularitats d’aquest conjunt pictòric, saber com ha arribat pràcticament intacte fins als nostres dies i conèixer la tècnica del fresc amb què es va fer una part de l’obra. Amb aquesta activitat, els nens i nenes coneixeran un aspecte de l’ofici de restaurador conservador i aprendran una de les tècniques pictòriques més complexes a partir de l’execució d’un petit fresc de temàtica geomètrica a la manera de les pintures de la capella de Sant Miquel. Amb sorra, calç, aigua i pigments farem la nostra pròpia obra d’art!

capella

Objectius:

 • Reconèixer les característiques de la pintura gòtica a partir de l’exemple destacat de la capella de Sant Miquel, encarregada a Ferrer Bassa.
 • Explicar la tècnica de la pintura mixta, al fresc i al sec, que va utilitzar el pintor per decorar la capella de Sant Miquel.
 • Valorar la tasca dels conservadors restauradors en la conservació del patrimoni i mostrar la interdisciplinarietat que implica l’estudi i el coneixement d’una obra d’art.
 • Experimentar l’execució d’una pintura al fresc i cercar les possibilitats expressives d’aquesta tècnica artística.

 

Relacions curriculars:

 • Interès i curiositat per descobrir i gaudir les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars…).
 • Identificació de les maneres de viure i de les formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’algunes idees, valors o creences que revelen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges.
 • Interès per identificar la motivació en la creació d’objectes i d’imatges, les diferents visions de l’art i la relació dels objectes i les imatges amb els contextos de producció artística.
 • Recerca entorn de: les possibilitats de comunicació que ofereixen els materials plàstics, el comportament d’alguns materials amb d’altres, les diverses possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i tridimensional, les accions que permeten els materials, les possibilitats de la llum i els mitjans artístics del passat i del present.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal)

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

 • Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa
 • Dimensió percepció, comprensió i valoració:
  • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Dimensió interpretació i producció:
  • Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se
 • Dimensió imaginació i creativitat:
  • Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges  artístics.

 

Metodologia:

Exposició de continguts i diàleg entre l’educador i l’alumnat. Experimentació.

 

Per una qüestió logística, la visita Experiència al fresc s'ofereix només els dimecres i els divendres del període comprés entre el 23/02 i el 17/06. La resta de dies resten exclosos.