Barcelona Cultura

Bèsties i plantes. La natura en les pintures de la capella Sant Miquel

Visita adreçada a cicle mitjà i superior de Primària

En les pintures de la capella de Sant Miquel hi ha escenes que tenen lloc a l’exterior. Els pintors del tres-cents comencen a emmarcar les seves pintures amb fons de paisatges on proliferen plantes, arbres, flors i alguna bèstia. Aquests elements, però, no són merament decoratius, sinó que tenen molt a veure amb les històries que s’expliquen en les pintures. A través de l’observació d’elements quotidians de la vida dels infants, s’entra en el món simbòlic de les pintures medievals.

Objectius:

 • Acostar-se a la comprensió de les pintures de Ferrer Bassa a partir de representacions properes als infants.
 • Conèixer la simbologia de les plantes i animals representats en l’art medieval.    
 • Explicar la tècnica de la pintura al fresc que va utilitzar Ferrer Bassa per pintar la capella.
 • Descriure, analitzar i interpretar les imatges de la capella de Sant Miquel com a document històric.
 • Valorar la necessitat de protegir el patrimoni.

 

Relacions curriculars:

 • Interès i curiositat per descobrir les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars...) i gaudir-ne.
 • Identificació de la diversitat de materials i de qualitats, així com de les tecnologies que s’utilitzen en la creació d’objectes artístics i imatges, mitjançant l’observació de produccions en l’entorn artístic i cultural, i en els mitjans de comunicació.
 • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes amb la creació d’objectes i imatges.
 • Comprensió i comunicació de les maneres de viure, les ideologies i les concepcions a través dels objectes i de les imatges. Percepció i comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen els objectes i les imatges atenent al seu context social.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre)

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

 • Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa
 • Dimensió percepció, comprensió i valoració:
  • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

 

Metodologia:

Exposició de continguts i diàleg entre el docent i l’alumnat, treball en grups, debat i contrast de punts de vista, elaboració d’hipòtesis i conclusions.

 

Materials:

Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita taller.

 

 

RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL

A partir del dia 28 de maig començarà la darrera etapa de la restauració de la Capella de Sant Miquel, que romandrà tancada al públic durant un any. Aprofiteu els darrers dies per visitar-la!