Barcelona Cultura

Pedralbes. Un passeig de percepcions

Visita concert adreçada a P5 i educació especial

Un passeig multissensorial en què la música és el fil conductor d’un recorregut en que es treballa l’educació estètica a través de la percepció dels sentits - l’oïda, la vista, el tacte i l’olfacte-, i l’apreciació del silenci per tal de percebre l’entorn amb sensibilitat i emoció. La proposta es desenvolupa en tres parts:

En primer  lloc, la formació prèvia dels mestres a càrrec d’especialistes en educació infantil (de l’àrea de música, plàstica o llengua) i de la conservadora del monestir, proporcina als mestres eines i recursos pel treball previ a l’aula amb els alumnes. En segon lloc, el treball a l’aula amb els alumnes que té com a base un repertori musical acompanyat d’un seguit de propostes que permeten treballar des de la transversalitat l’expressió plàstica, el medi natural, el llenguatge, la descoberta d’un mateix i l’expressió corporal. I en tercer lloc, la culminació del projecte amb una visita-conciert-espectacle al Monestir de Pedralbes en la qual es reconeixen els espais i elements característics ddel monestir així com el repertori de músiques treballat prèviament a l’aula.

 

Objectius

 • Donar a conèixer alguns dels trets característics de l’entorn del monestir.
 • Oferir un passeig multisensorial que prèviament s’haurà pogut treballar a l’aula, fent especial incidència en l’aspecte musical.
 • Treballar de manera especial la percepció auditiva, visual, tàctil, olfactiva, així com oferir la possibilitat de viure el silenci, la calma i la tranquil•litat per a què els sentits despertin a la sensibilitat del lloc.
 • Sensibilitzar als infants davant espais, entorns i situacions diferents a les habituals.
   

Relacions curriculars

 • Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el poble o la ciutat.
 • Sensibilitat i interés per l’escoltta, l’obervació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.
 • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.
 • Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstques i auduivisuals.
   

Capacitats

 • Aprendre a pensar i a comunicar:
  • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa:
  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
    

Metodologia

Exposició de continguts, audició i interpretació de peces musicals
 

Materials

Proposta didàctica per als mestres de treball a l’aula, imatges, poesies, rodolins i recull de músiques i partitures.
 

Observacions

 • És obligatori l’assistència a les sessions de formació per part del professorat.
 • El preu per alumne és de 4,75 euros. Es realitzen dues sessions diàries i cada visita-concert és per a 50 alumnes.

 

RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL

A partir del dia 28 de maig començarà la darrera etapa de la restauració de la Capella de Sant Miquel, que romandrà tancada al públic durant un any. Aprofiteu els darrers dies per visitar-la!